Hur ser man till att råttans tänder inte blir för långa?

Jag und­rar hur man ser till att råt­tans tän­der inte blir för långa. ska jag ta en gren från ett träd eller fins det ett annat set???? Ida

Gre­nar från tex. ett frukt­träd fun­ge­rar bra för råt­tor att gna­ga på, det finns även spe­ci­el­la mine­ral­ste­nar att köpa i djur­af­fä­rer. Råt­tor bru­kar i nor­ma­la fall kun­na sli­pa ner sina tän­der helt själ­va.

Har råt­tan för långa tän­der, så långa att råt­tan får pro­blem att äta, mås­te des­sa klip­pas med en avbitar­tång. Låt en vete­ri­när göra det om du inte vet hur man gör.

Läs mer om tand­pro­blem.   Johan Lundin 📧

2007-08-29 🕐 5:29

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *