Hur skiljer man han- från honråttor?

Jag und­rar hur mär­ker man på en råt­ta att det är en tjej eller kil­le? Mio

Det är inte svårt att skil­ja han- från hon­råt­tor. Han­råt­tor har två sto­ra testik­lar som är syn­li­ga under svan­sen långt innan de är redo att läm­na sin mam­ma. Har dina råt­tor ing­et under svan­sen är des­sa allt­så hon­råt­tor.   Johan Lundin 📧

2007-08-28 🕐 23:36

En kommentar om “Hur skiljer man han- från honråttor?

  1. Ehm, jo.. de är en lik­nan­de frå­ga, men vill jät­te gär­na ha svar på den­na oxå.. är deras testik­lar de som ser ut som rum­por på dom? för nu har den ena bör­jat “juk­ka” på den and­ra.. 😛 så blev lite oro­lig om de är en av var­de­ra kön .. för vill helst inte ha två burar.. 🙁

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *