Hyss öppnar sista luckan?

Är det far­ligt om dom får i sej typ en halv cho­klad­bit från en cho­klad­ka­len­der?
Liv

Liv, det är abso­lut inte far­ligt. Cho­klad är inte gif­tigt för råt­tor. Det är bara lite onyt­tigt, pre­cis som det är för männ­si­kor, men en halv chock­lad­bit från cho­klad­ka­len­dern kan de få unna sig när det är jul.

Läs mer om cho­klad och råt­tor här.

Hyss sat­te i sig någ­ra luc­kor för­ra året, inte i num­mer­ord­ning dock. Med de här bil­der­na pas­sar vi, råt­tor­na och jag, på att öns­ka dig och alla and­ra en God Jul!


Foto: Johan Lun­din


Foto: Johan Lun­din


Foto: Johan Lun­din   Johan Lundin 📧

2007-12-23 🕐 23:23

6 kommentarer om “Hyss öppnar sista luckan?

 1. Min ena råt­ta lyc­ka­des lis­ta ut hur man öpp­na­de bur­dör­ren. Blev jät­te­rädd förs­ta gång­en som hon helt plöts­ligt inte var i buren. Dör­ren satt på taket på buren så den slog ju igen efter sig och jag kun­de inte för­stå hur hon hade tagit sig ut, tills jag för­stod att hon lärt sig öpp­na den själv.

 2. Hej!

  Jag stu­de­rar till djur­sjuk­vår­da­re på SLU i Ska­ra, och sit­ter just nu med ett skol­ar­be­te där bland annat råt­tors närings­be­hov ingår. Enligt den kurslit­te­ra­tur vi har (BSAVA Text­book of Vete­ri­na­ry Nursing) är cho­klad inte alls bra för åttor. Teobro­min kan näm­li­gen för­vär­ra råt­tors pre­dis­po­ne­ring att utveck­la nefrit (en sorts njur­sjuk­dom). Så det ska nog verk­li­gen ges med mode­ra­tion om alls!!

 3. De äls­kar cho­klad och i tun­nel­ba­nan äter de kada­ver från folk som hop­pat och bli­vit mos (som inte går att ploc­ka upp utan en våt­damm­su­ga­re).
  De är söta men de är råt­tor.. De över­le­ver oss!

 4. Svar­t­råt­tan! -Svar till dig!!

  Vådå de är råttor,och vadå de över­le­ver oss. Hur tror du att hun­dar och kat­ter gör i en sådan situation?.Är det någ­ra djur som äter på kada­ver så är det hun­dar och kat­ter och and­ra rovdjur.Råttor är för­följ­da och hungriga,och dom har ing­en mat.Vad skall dom göra,dom mås­te ju överleva.Men råt­tor­na dör väl­digt unga bara för att dom är så utsatta,och dom mås­te äta och dric­ka ohäl­so­sam och ofta näs­tan oät­lig föda för att kun­na över­le­va och för­ö­ka sig. Stac­kars råt­tor mås­te “mass­för­ö­ka” sig för annars hade rått­stac­kars­na dött ut,på grund av däras allt för kor­ta livs­längd. Men hun­dar och kat­ter äter och dric­ker all möj­lig skit trots att dom inte behö­ver det alls.Hundar och kat­ter tug­gar gär­na på kada­ver dessutom,trots att dom inte behö­ver göra det hel­ler.
  Rätt­vi­san skall fram!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *