Kan jag använda en för liten bur tillfälligt?

Jag ska skaf­fa 2 st råt­tor och har fått tag i en bur som är 93 hög, 33 djup och 44 lång. Har kol­lat bur räk­na­ren och enligt den så är bot­ten för liten. Kanske kan jag ha den till­fäl­ligt och sedan byta när råt­tor­na bli­vit stör­re. Vad tyc­ker du?? Mvh Päi­vi

Det finns inga till­räck­ligt sto­ra burar, men det finns rått­hem där stor­le­ken inte spe­lar så stor roll. Jour­hems­råt­tan Eli­na bakom gal­ler. Foto: Johan Lun­din

Det finns inga tillräckligt stora burar

Jag kan inte råda dig att bry­ta mot Jord­bruks­ver­kets före­skrif­ter som säger att bot­teny­tan mås­te vara minst 0,18 m2. Men jag hade själv inte tyckt att det vore något pro­blem att använ­da den här buren ett litet tag tills en stör­re bur kun­nat hit­tas. Buren för råt­tor­na är tänkt som en plats där de kan dra sig till­ba­ka för att vila upp sig, inte ett stäl­le där de är inspär­ra­de, skul­le det vara så hade det ald­rig kun­nat fin­nas en till­räck­ligt stor bur.   Johan Lundin 📧

2010-08-06 🕐 15:32

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *