Kan jag ha råttor om jag är allerigisk mot katt?


Kan jag ha råt­tor om jag inte kan ha katt? Foto: Johan Lun­din

Jag har ett pro­blem.. Jag hade 2 råt­tor till­sam­mans med min bror för ca 5 års­en. Och fick upp en super läng­tan efter att ha råt­ta igen. pga att jag har all­tid äls­kat djur och de har all­tid gil­lat mig.. haft katt tills i som­ras när min aller­gi blev för jek­la stark… och min frå­ga till dig är tyc­ker du att jag ska våga ta ste­get att bli en rått­grabb igen? Tack på för­hand en väl­digt glad Rob­ban

Behöver inte vara allergisk mot råttor

Att du är aller­gisk mot katt behö­ver inte bety­da att du är aller­gisk mot råt­tor, men det finns så klart en risk att du har eller kom­mer utveck­la en aller­gi. Det är van­ligt att man är aller­gisk mot råt­tor men jag har själv en bror som är aller­gisk mot katt och lite annat, men inte mot just råt­tor.

Jag tyc­ker att du ska för­sö­ka träf­fa råt­tor fle­ra gång­er innan du bestäm­mer dig för att skaf­fa råt­tor igen. Kanske kan du tom. låna råt­tor av någon för att vara säker på att du inte utveck­lar aller­gi mot dem. Det bru­kar du kun­na göra om du köper dina råt­tor av upp­fö­da­re eller Rått­hjäl­pen, vil­ket jag själv­klart tyc­ker att du ska sat­sa på.

Testa dig hos en läkare

En bra idé är ju ock­så att tes­ta hos en läka­re vad du är aller­gisk mot, det går att tes­ta om man är aller­gisk mot råt­tor.

Mer om aller­gi mot råt­tor.   Johan Lundin 📧

2008-03-16 🕐 18:01

6 kommentarer om “

Kan jag ha råttor om jag är allerigisk mot katt?

  1. hej har en frå­ga: Jag är ock­så aller­gisk, fast mot marsvin. Kan jag skaf­fa råt­ta eller kom­mer ja att bli aller­gisk mot dem ock­så? Och är hon­råt­tor mind­re allergifria??tacksam för svar//linnea

  2. Hej! Jag skul­le jät­te gär­na vela avla en av mina tam­råt­tor (har gjort det för­ut med en ökenråtta).Men jag har ju två st honor och det är en jag vill avla utav dem,men jag är gans­ka rätt att en hona och en hane ska bör­ja slåss. Så vad ska jag göra? Ska jag låta dem häll­sa först (Det är ju klart) Men hur då?Och sen,Kan jag bara sen låta en hona och en hane vara i sam­ma bur utan att dem slåss när dem bara har häll­s­at på varann? Jag har en väll­digt snätt,klen råt­ta och en gans­ka “upp­no­sig” råt­ta (men den är ju ock­så rätt snäll)så vill­ken i såda­na fall ska jag avla?

  3. jag vill läg­ga till lite här x3, jag ska avla på en fin råt­ta som är pre­cis på utse­en­det som en GP, tyc­ker svan­sen är skit söt ^^ sen en lur­vig hona som jag köpt en bit bort ifrån, jag har råt­tor­na i sam­ma rum och jag vet att mina inte brå­kar med varan, jag har en hane med min fav­vo som är lite brå­kig av sig, han ska ja kastre­ra så kanske dom går ihop med en till jag har, min är gosig och snäll och jag läng­tar bara tills i juli när dom båda är i bra ålder för par­ning :]

  4. Jag und­rar om hur jag kan lära råt­tan gil­la en katt, jag har en kvar som är van redan när ja skaf­fa hen­ne, nu ha jag en hona som jag värk­li­gen vill lära om, kat­ten är 1 år van vid råt­tor och är 7 år gam­mal tror jag, bru­ka vara här­ligt att inte ha en stel råt­ta när jag går för­bi kat­ten , och en av kat­ter­na är jät­te snäll och van vid dom, men jag våga inte chan­sa att läm­na dom ensama, man vet ju inte om hon fort­fa­ran­de skul­le kun­na ta dom, vist kat­ter kan vän­ja sig vid tam­råt­tor men man kan ju kän­na sig fort­fa­ran­de oro­lig när man vet att hon jagar ute,
    ja men jag vill bara ha tips hur jag vän­jer råt­tan vid kat­ten! ^^

  5. Min sys­ter är aller­gisk mot katt och hund, och min pap­pa är allär­gisk mot alla djur. Men jag vill ha en råt­ta. Skul­le det vara okej om jag hade en råt­ta hem­ma?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *