Kan jag tvätta råttorna med hundschampo?

Vill först säga vil­ken bra sida du har fix­at 😀 Sen har jag en frå­ga. Kan man ha hunds­ham­po när man ska tvät­ta råt­tor­na? Skul­le vara jät­tesnällt om ja fick svar. Anni­ka

Tack! Milt hund­scham­po fun­ge­rar utmärkt för tvätt­ning av råt­tor, även om råt­tor van­ligt­vis skö­ter sin tvätt­ning utmärkt själ­va.   Johan Lundin 📧

2007-08-27 🕐 23:34

20 kommentarer om “Kan jag tvätta råttorna med hundschampo?

 1. ..katt­scham­po? Nä, men alla sor­ters scham­po går säker bra om du ser till att tvät­ta ur det ordent­ligt. Ska du köpa någon spe­ci­ell sort för dina råt­tor kan du för­sö­ka hit­ta något som är så milt och natur­ligt som möj­ligt.

 2. Kan man inte tvät­ta med mild och opar­fy­me­rad tvål? Det fun­ge­rar näm­li­gen jät­te­bra för mina råt­tor…

 3. den­na saj­ten är jättebra/ jag fun­de­rar på att skaf­fa råt­tor med min syr­ra vi är väl­dingt ansvars­ful­la barn och vill gär­na ha någ­ra tips vi har sökt ige­nom inter­net och sugit upp infor­ma­tion­du som ett par svam­par. finns det något annat än böc­ker och inter­net? och kan man bli med­lem eller något utan epost­a­dress. jag skul­le gär­na att du skri­ver svar på din sida någon­stans synligt.dessutom så äls­kar jag råt­tor kan du läg­ga upp fler bil­der. tack så myc­ket.

 4. Hej!! Jag ska KANSKE skaf­fa råt­tor i maj men tyc­ker ni att jag kan ta hand om råt­tor jag är 12år och har haft en hams­ter och en mus inann.

 5. Jag har fun­de­rat på att saf­fa råt­tor. har haft en hams­ter. men jag vill helst bara ha 1 råt­ta för det känns som jag vill läg­ga all min tid på 1 råt­ta och inte två . det känns lite för mkt då. elr är det helt galet ?

 6. Hej! Mina råt­tor har inte nån påls pre­cis runt ögonen(eller de har lite, men de är lju­sa­re där). Ska det vara så eller får de för lite vat­ten eller vad?

 7. hej­san ! Nu har det gått att tag sen jag vil­le skaf­fa en råt­ta men nu är jag till­ba­ka och ska skaf­fa två st råt­tor (tror det blir honor)och har läst väl­digt väl­digt myc­ket så kan en hel del nu men jag und­rar vad jag verk­li­gen inte ska ge råt­tor mer än att inte ha något hjul i buren , inte ge avo­ka­do eller lök ? Vad mera får man abso­lut inte göra och mås­te jag ta undan alla slad­dar på rum­met?

 8. Hej Joa­kim G!
  Om du släp­per ut råt­tor­na på gol­vet var väl­digt för­sik­tig för råt­tor vill ofta kry­pa upp vid benen. Näää råt­tor biter inte all­tid men det finns chan­ser och om man har kil­lar så kom­mer de att kis­sa på slad­dar och and­ra upp­stic­kan­de saker!

 9. ska jag ha begrän­sat myc­ket vat­ten när jag tvät­tar mina råt­tor?
  mina råt­tor luk­tar kiss ändan sen dom vak­na­de och sen har min ena råt­ta bli­vit biten av hans bror, är det far­ligt? ska jag tvät­ta det?

 10. dom har fix­at till­räck­ligt sto­ra hjul på ett zoo i Vär­na­mo (Vär­na­moo­zoo) finns hjul där som är till­räck­ligt sto­ra och har tes­tat, dom kan springa med helt rak rygg!! sen han som äger det han trä­nar dju­ren och så så dom är tama när man köper dom (väl­digt bra ord­ning har han!)
  nu kom­mer väll inte tro mig och att det är helt omöj­ligt men det är sant! och dit och kol­la får ni se!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *