Kan man ha råttor och små barn samtidigt?

Om man har råt­tor och blir gra­vid, mås­te man göra sig av med råt­tor­na när bebi­sen kom­mer? Kan de vara far­li­ga för bar­net på något sätt? Jes­si­ka

Om man kän­ner att man behö­ver göra sig av med råt­tor­na är det för råt­tor­nas skull eller för att man kän­ner att man inte har tid att ta hand om råt­tor­na, och inte för att bebi­sen mår dåligt av råt­tor­na. Råt­tor är gans­ka tidskrä­van­de och mås­te få kom­ma ut ur buren någon tim­me om dagen för att inte bli uttrå­ka­de. Jag tror ock­så det kan vara bra att inte ha råt­tor­na i sam­ma rum som bebi­sen vis­tas mest, eftersom råt­tor är gans­ka käns­li­ga för höga ljud.

Det är antag­li­gen stör­re risk att bar­net är far­ligt för råt­tan. Spe­ci­ellt den käns­li­ga svan­sen, som sit­ter fast i rygg­ra­den, kan jag tän­ka mig är loc­kan­de för barn att gri­pa tag i.   Johan Lundin 📧

2007-08-27 🕐 23:57

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *