Kan sjukdomar spridas via djuraffärer?

Jag har själv 6 tam­råt­tor, jag äls­kar dem jät­te myc­ket ! Jag har köpt dem i en van­lig djur­af­fär, men alla har mått bra 🙂 men jag und­rar om det kan spri­das sjuk­dommar via djur­af­fä­rer? Mat­hil­da

Sjuk­do­mar till dina råt­tor kan abso­lut spri­das via djur­af­fä­rer. Du ska du all­tid vara för­sik­tig och över­vä­ga en karan­tän när du tar med dina råt­tor till plat­ser där det finns and­ra råt­tor, eller när nya råt­tor kom­mer hem till dig, även via vete­ri­nä­rer, råt­tut­ställ­ning­ar och plat­ser utom­hus där vil­da råt­tor vis­tats kan sjuk­do­mar spri­das. Ohy­ra kan spri­das via mat och bot­ten­ma­te­ri­al som varit i kon­takt med vil­da råt­tor.

Sjuk­doms­sprid­ning är inte den störs­ta anled­ning­en till att du inte bör köpa råt­tor från djur­af­fär. Djur­af­fä­rer­nas för­sälj­ning leder till dålig avel, impuls­köp och låg sta­tus för våra råt­tor.

Läs mer om karan­tän.
Läs mer om var­för du inte ska köpa råt­tor från djur­af­fär.   Johan Lundin 📧

2007-08-29 🕐 1:40

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *