Kontakta uppfödaren

Det är vik­tigt att du kon­tak­tar din upp­fö­da­re så fort din råt­ta blir sjuk. Dels för att du då kan få råd om behand­ling och dels är det vik­tigt för upp­fö­da­ren att få reda på för fram­ti­da avel med din råt­tas släk­ting­ar. Du bör ock­så kon­tak­ta din upp­fö­da­re om du har tänkt para, ompla­ce­ra eller avli­va din råt­ta. Själv­klart är det även vik­tigt för upp­fö­da­ren att få reda på när din råt­ta dör och orsa­ken till det­ta. Många upp­fö­da­re har ett spe­ci­ellt köpe­av­tal där des­sa punk­ter bru­kar stå med.

En god kon­takt med råt­tans upp­fö­da­re är vär­de­full, spe­ci­ellt för dig som inte haft råt­tor tidi­ga­re.   Johan Lundin 📧

2007-07-12 🕐 21:12

2 kommentarer om “Kontakta uppfödaren

  1. min/a råt­tor har små pric­kar lite över­allt ser ut som fin­nar .. vad heter den sjuk­do­men eller är det en sjuk­dom ? jag harr hit­tat 3 st på ena råt­tan och 1 på den and­ra .. jag har 4 st .. på den ena är det från arm­bå­gen och ryg­gen och magen , har inte kol­lat på dom and­ra 2 men ska göra det , det skul­le vara bra för mig om jag fick reda på det om det är far­ligt eller så ?

  2. kon­tak­ta upp­fö­da­ren?? vafan det­ta är inte en hund eller lik­na­na­de des­sa är äck­li­ga råt­tor bort med allt sådant skit. har en kom­pis som har en 3 metes­boa som gär­na tar emot råt­tor som mat till hans orm.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *