Måste jag ta min råtta till en veterinär?

Jag har en råt­ta som är näs­tan pre­cis två år och ja miss­tän­ker att han har fått mykoplas­ma. Allt stäm­mer in på beskriv­ning­en ni/du har på hem­si­dan. Men eftersom jag bara är 14 år kan ja nog inte gå till vete­ri­nä­ren själv. Kan jag bara bota den med medi­cin från vete­ri­nä­ren?? Min mam­ma är inte sär­skilt intres­se­rad av att åka till vete­ri­nä­ren och av att beta­la. Hon säger att råt­tor inte lever så länge och att det är onö­dig tid och peng­ar. Jag vill värk­li­gen att den ska leva läng­re eftersom Rolle(råttan) är den enda jag har kvar. Min mam­ma säger även att jag inte får något mer djur efter råt­tan. Finns det något annat bote­me­del, än det från vete­ri­nä­ren??? Malin

Anti­bi­o­ti­ka, som är enda bote­med­let mot mykoplas­ma, är recept­be­lagt och kan bara skri­vas ut av vete­ri­när. Jag hop­pas att du kan över­ta­la din mam­ma om att ta din råt­ta till vete­ri­nä­ren, något man är skyl­dig till som djurä­ga­re om man har ett sjukt djur. I annat fall får du för­sö­ka beta­la själv för ett vete­ri­när­be­sök.

Ju läng­re tid det går, och eftersom din råt­ta är gans­ka gam­mal blir ris­ken stör­re att han ald­rig blir helt frisk.

Ta hand om din vän.   Johan Lundin 📧

2007-08-27 🕐 23:12

En kommentar om “Måste jag ta min råtta till en veterinär?

  1. Hop­pas att du lyc­kas över­ta­la din mam­ma, Malin. Annars tyc­ker jag igent­li­gen inte att din mam­ma skul­le köpt ett hus­djur. För det­ta ingår ju lik­som i sköt­seln.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *