Min mamma äcklas av råttor, vad ska jag göra?

Nu är det såhär att jag länge velat ha råt­tor. Jag har läst myc­ket om dem och läng­tar väl­digt myc­ket! Mitt pro­blem är att min moder äck­las av dem, och det har jag accep­te­rat och låtit för­sla­get lig­ga ett tag… men nu kän­ner jag att jag verk­li­gen vill bli mam­ma till de söta små bebi­sar­na 🙂 Jag har till och med för­sökt få hen­ne att läsa om dem, hon gjor­de det fast jag tror hon bara rul­la genom sidor­na utan att ta det på all­var. Kanske du kan ge mig råd att bevi­sa för hen­ne att det inte är små far­li­ga mons­ter jag vill hands­kas med? Lizet­te

Kanske det hjäl­per om hon får träf­fa råt­tor i verk­lig­he­ten? Gär­na hem­ma hos någon eller på en råt­tut­ställ­ning, så det inte blir i djur­af­färs­mil­jö.



   Johan Lundin 📧

2007-08-27 🕐 23:51

3 kommentarer om “Min mamma äcklas av råttor, vad ska jag göra?

  1. Sam­ma sak för mig. ”/ Nu har jag en hams­ter, och det är ing­en panik för mig nu när jag har min lil­la söting. 🙂 Men hon är väl­digt gam­mal.. Efter en arti­kel jag läs­te om råt­tor har jag bli­vit mer intres­se­rad av dom. Först äck­la­des jag av deras svan­sar, men nu ver­kar dom bara så söta, snäl­la och tama små djur! För­står inte hur jag kun­de äck­las.. Men nu är det så att min mam­ma och min sys­ter äck­las av dom. Och vet inte om min pap­pa gör det, han gil­lar ialla­fall djur som jag tror jag. Om man ska köpa råt­tor, vart? Vet ing­et annat stäl­le än på en djur­af­fär, men har många gång­er hört att det inte är bra.

  2. Var­ken min mam­ma eller min pap­pa äck­las av någ­ra and­ra djur än typ, kac­ker­lac­kor eller tveskär­tar och and­ra insek­ter, inte råt­tor eller så, och min syr­ra vil­le och­så ha dem när jag visad vie­or på hur gul­li­ge de e fast de tyck­te det var så myc­ket ansvar, men jag lyc­ka­des tja­ta till mig dem 🙂

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *