Min råtta låter konstigt, som ett marsvin?

Min ena tam­råt­ta låter kons­tigt ibland. Lju­det låter unge­fär som ett marsvin. Det har hänt två gång­er nu, och jag trod­de att det typ var luft­vä­gar­na som var lite kons­ti­ga eller något, men när jag lyss­na­de på hen­nes and­ning var det bara lite snabb. Elin

Din råt­ta kan ha bör­jat få mykoplas­ma. Näs­tan alla råt­tor bär på sjuk­do­men som kan bry­ta ut om råt­tan blir för­kyld, utsätts för drag och kyla, vis­tas i en bak­te­ri­e­rik mil­jö, blir stres­sad eller på annat sätt får för­säm­rat immun­för­svar. Det är möj­ligt att hon kan bli bätt­re av sig själv eftersom sjuk­do­men inte ännu rik­tigt ver­kar har bru­tit ut, men för att vara på den säk­ra sidan tyc­ker jag du ska besö­ka en vete­ri­när för ev. behand­ling med anti­bi­o­ti­ka till råt­tan. Vibramy­cil eller Baytril bru­kar fun­ge­ra bra. Vis­sa påstår att en bland­ning av des­sa två ger bäst effekt på råt­tor.

Det ross­lan­de lju­det kan höras genom att du läg­ger örat mot råt­tans bröst­korg och lung­or på båda sidor. Lju­det kan jäm­fö­ras med lju­det från en kaf­fe­bryg­ga­re eller ett marsvin.

Läs mer om mykoplas­ma.   Johan Lundin 📧

2007-08-29 🕐 2:20

3 kommentarer om “Min råtta låter konstigt, som ett marsvin?

  1. jag tror att den har fått rabi­es släng den i sopor­na direkt .. eller ännu bätt­re ta den till en vetri­när och släng ut 2000 lax på din piss råt­ta god jul

  2. Ste­fan är en idi­ot. Du kan få slåss med mig om du vill. Jäv­la ynk­rygg. Jag skul­le gär­na vil­ja möta dig för att se om du är lika modig i verk­lig­he­ten. Sit­ta fram­för en burk är ju enkelt med kom du. Då kan vi se om du är en man eller ett litet kräk.

  3. Min råt­ta låter lika­dant , jag var till vete­ri­nä­ren men dom hade ing­et direkt svar :S Hon hade inte en aning om va mykoplas­ma var och påstod att han var miss­bil­dad . Hon ansåg ock­så att det var svårt att regle­ra dosen av peni­cilin eftersom han var så liten, mås­te för­sö­ka ta kon­takt med en annan vete­ri­när. För­mo­dar att des­sa medel endast är med recept? / Jon­na

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *