När är råttor fullvuxna?

Jag und­rar när en råt­ta är full­vux­en? allt­så när den växt klart? Deni­se

Råt­tor väx­er lite under hela sitt liv, men efter ca. ett år är råt­tor nor­malt full­vux­na. Gero­de­an “Gro­dan” Elle­by har gjort en jät­te­bra vikt­ta­bell för råt­tor.

Råt­tors vikt­ta­bell
Föd­sel — 2–5 gram
3 v — Runt 70 gram
4 v — Runt 80 gram
5 v — Runt 100 g
2 mån — 150–200 g
Här skil­jer det sig från lin­jer till lin­jer hur fort de väx­er..
3 — 4 mån 200 — 350 g
Honor stan­nar lätt på 350 gram och väx­er sedan kanske 10 gram i måna­den eller nått..
hanar 5–7 mån — 350 — 500 g
hanar 8–12 mån — 500 — 800 g   Johan Lundin 📧

2007-08-28 🕐 0:25

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *