När råttan blir gammal

Trå­kigt nog lever våra råt­tor inte så länge, 3 år är en hög ålder för en råt­ta, och när de väl bör­jar åld­ras kan de bli gam­la gans­ka snabbt.

När råttan börjar åldras kan den bli gammal ganska snabbt.
När råt­tan bör­jar åld­ras kan den bli gam­mal gans­ka snabbt. Foto: Johan Lun­din

Underlätta för en gammal råtta

För att under­lät­ta för en gam­mal råt­ta kan du ge råt­tan en mine­ralsten som inne­hål­ler jod och c-vita­min. Eftersom råt­tan inte rör sig lika myc­ket som van­ligt är det lätt hänt att den blir hård i magen. Pro­va med att mas­se­ra råt­tans mag­musk­ler för­sik­tigt för att hål­la igång tar­mar­na. Mas­sage över­hu­vud­ta­get är bra för en gam­mal och stel råt­ta. Glöm inte att ock­så mas­se­ra råt­tans tas­sar som annars lätt blir ömma av den dåli­ga blod­cir­ku­la­tio­nen. En vär­me­lam­pa kan ock­så vara bra för att vär­ma ste­la och frus­na råt­tor. Av den spa­rar råt­tan vär­de­full ener­gi och den får leva läng­re.

Försämrad muskulatur

Det är gans­ka van­ligt att råt­tans bak­bensmus­ku­la­tur för­säm­ras och råt­tan får dålig balans. Du får då byg­ga ram­per och kanske byta till ett mju­ka­re under­lag i buren så råt­tan inte ram­lar och ska­dar sig. En gam­mal råt­ta med sva­ga bak­ben blir ofta smut­sig, eftersom den inte kan tvät­ta sig ordent­ligt. Du mås­te helt enkelt hjäl­pa till och hål­la din råt­ta ren och torr. Ögon, nos, mun och rum­pa är extra vik­ti­ga stäl­len att hål­la rena. Glöm inte att tor­ka råt­tan rik­tigt torr med en hand­duk.

Själv­klart är det extra vik­tigt med häl­so­kon­troll för gam­la råt­tor. Kon­trol­le­ra klor och tän­der noga eftersom des­sa ofta inte sli­pas ner på sam­ma sätt som hos en ung råt­ta.   Johan Lundin 📧

2007-07-12 🕐 21:10

3 kommentarer om “När råttan blir gammal

  1. Tack för fak­tan!!! Vi lär­de oss myc­ket, och äls­ka­de Too-Tic­ki ska nu få båda mas­sage, lite mer varmt tyg och tvätt­ning. Tusen tack!

  2. Hej, min son köp­te 2 hanar av upp­fö­da­re. Det visa­de sig vara en hane och en hona. Och det vil­le han inte ha. Fick en ny hane, men vil­le inte ta till­ba­ka honan. Kan jag ta honan och ha hen­ne ensam. Jag job­bar hem­ma. Så kan ju ha hen­ne uppe o ute myc­ket. Vet inte annars vad vi ska göra. Vill ju inte ha ung­ar, och det blir ju ina­vel. Vill ju inte ta bort hen­ne. Hon är ju så fram­åt och nyfi­ken. / naggn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *