Pix på utflykt


När man har lärt kän­na sina råt­tor är det inga pro­blem att ta dem med ut för en utflykt utom­hus. Foto: Johan Lun­din


Pix ver­kar tri­vas i det här trä­det. Foto: Johan Lun­din


Balan­se­ring. Foto: Johan Lun­din


Klätt­ring. Foto: Johan Lun­din


Är det­ta en takråt­ta? Foto: Johan Lun­din


Man ser pupil­ler­na. Foto: Johan Lun­din


Stunt­bild? Foto: Johan Lun­din   Johan Lundin 📧

2007-08-11 🕐 21:49

3 kommentarer om “Pix på utflykt

  1. Vil­ken snygg kil­le det­ta var..Själv har vi en som heter Ronny..En myc­ket kär famil­je­med­lem..

  2. Vil­ken söt och char­mig råt­ta!
    Jag äls­kar råttor,och jag kom­mer fram­ö­ver att skaf­fa egna råttor.Jag skul­le ock­så vil­ja bli rått­fad­der åt någon hem­lös råtta,som är tam eller vild.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *