Råtta blir laboratorieassistent

Jät­te­pås­råt­tor (Cri­ce­tomys), en släk­ting till den van­li­ga råt­tan, har upp­gra­de­rats från att vara för­söks­djur till att själ­va utfö­ra ana­ly­ser i labo­ra­to­ri­um. Det är tbc-pro­ver som under­söks med hjälp av råt­tans lukt­sin­ne.

Jät­te­pås­råt­tor dres­se­ras till att upp­täc­ka luk­ten av tuber­kel­ba­cil­ler i spott­pro­ver. 150 spott­pro­ver kan avkla­ras på bara en halv­tim­me med en råt­tas hjälp. Med mik­ro­skop kla­rar en män­ni­ska inte att ana­ly­se­ra mer än 1 prov på sam­ma tid. Fors­ka­re i Tan­za­nia har nu fått ett stort bidrag från Världs­ban­ken för att utveck­la meto­den, skri­ver Forsk­ning & Fram­steg.

Råt­tor av sam­ma art har tidi­ga­re trä­nats till att leta minor med hjälp av sitt lukt­sin­ne.

Läs hela arti­keln..

Käl­la: Forsk­ning & Fram­steg   Johan Lundin 📧

2004-03-24 🕐 18:33

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *