Råttatouille kan leda till impulsköp av råttor

Råttatouille
Foto: Bue­na Vis­ta

Inför pre­miä­ren av fil­men Råt­ta­touil­le vän­tas för­sälj­ning­en och impulskö­pen av råt­tor öka kraf­tigt. Den dataa­ni­me­ra­de fil­men Råt­ta­touil­le har bli­vit en stor suc­cé med publik­re­kord i både USA och Frank­ri­ke. Fil­men hand­lar om den frans­ka råt­tan Remy, som dröm­mer om att bli en berömd mäs­terkock.

För­säl­ning av till­be­hör till tam­råt­tor har sedan fil­mens pre­miär i Frank­ri­ke ökat i djur­af­fä­rer med 40 pro­cent.

Efter­frå­gan av tam­råt­tor är stor bland de barn som sett fil­men, och ris­ken för impuls­köp är ofrån­kom­lig. Råt­ta­touil­le har pre­miär i Sve­ri­ge den 19 okto­ber.

Besök fil­mens hem­si­da.
Trai­ler (Quick­ti­me).

Läs hela arti­keln..

Käl­la: Afton­bla­det

Råt­ta­touil­le oro­ar Rått­hjäl­pen, Afton­bla­det
Rus­ning efter råt­tor efter “Råt­ta­touil­le”, Met­ro   Johan Lundin 📧

2007-10-09 🕐 20:08

5 kommentarer om “

Råttatouille kan leda till impulsköp av råttor

  1. Nu har jag sett Råt­ta­touil­le ock­så.
    Det var bra i fil­men att alla råt­tor i floc­ken verk­li­gen var indi­vi­du­el­la med egna namn. Istäl­let för bara impuls­köp kanske vi kan hop­pas på att folk går hem och tar bort sina rått­fäl­lor. 🙂

  2. råt­ta­toul­lie fick mig att köpa råt­tor, köp­te dom fak­tist idag, kan inte släp­pa dom med blic­ken, så söta! 🙂

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *