Råttor hör skillnad på olika språk

Råt­tor kan höra skill­nad på oli­ka språk, genom de mänsk­li­ga språ­kens oli­ka rytm och språk­möns­ter. Råt­tan är nu det tred­je dägg­dju­ret som man vet kla­rar av det­ta, män­ni­skan och tama­ri­na­pan är de två and­ra.

Under­sök­ning­en har gjorts av spans­ka fors­ka­re som genom att utsät­ta råt­tor för tes­ter med språ­ken hol­länds­ka och japans­ka har kun­nat bevi­sa att råt­tor kla­rar att iden­ti­fi­e­ra vil­ket språk en mening till­hör, även om de inte hört mening­en tidi­ga­re.

Läs hela arti­keln.. Läs hela arti­keln..

Käl­la: Afton­bla­det   Johan Lundin 📧

2005-01-12 🕐 23:08

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *