Ska jag välja han- eller honråttor?

Jag ska köpa en råt­ta. men jag har hört att råt­tor­na lever bätt­re till­sam­mans som 2 istäl­let för 1, men då und­rar jag ska man köpa 2 honor elelr 2 hanar? jag vill ju inte att dom ska bör­ja brå­ka eller nåt Ron­ja

Pre­cis som du skri­ver är det vik­tigt att du skaf­far mer än en råt­ta. Vil­ket kön du väl­jer är helt upp till dig själv. Bara du väl­jer råt­tor av sam­ma kön, för hanar och honor kan inte leva till­sam­mans. Båda könen blir pre­cis lika tama. Men det finns ändå vis­sa skill­na­der.

Här kan du läsa mer om skill­na­der­na mel­lan han- hon­råt­tor.   Johan Lundin 📧

2007-08-28 🕐 19:58

3 kommentarer om “Ska jag välja han- eller honråttor?

  1. Läs­te att hon­råt­tor är mer akti­va och rör­li­ga, och hanar oftast lug­na­re„ är det myc­ket skill­nad på dem, eller är det väl­digt vari­e­ran­de råt­ta till råt­ta?

  2. hem­ma hos mej är Honor­na vil­da­re, och mer även­tyrs­lyst­na, medan hanen (han är själv p.g.a. någ­ra pro­blem) är lug­na­re och lite mer still­sam.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *