Ska man ha koppel när man är ute med sina råttor?

Ja tenk­te bara frå­ga om man ska ha ett kop­pel eller om man bara ha den utan kop­pel, och gå ut en liten run­da. Kristi­an

Mina råt­tor använ­der ald­rig kop­pel när de är ute. Där­e­mot bru­kar jag ha med en liten trans­port­bur om vi är ute en läng­re tid eller om jag har många råt­tor med mig att hål­la reda på. De bru­kar annars även fun­ge­ra bra att ha dem ner­stop­pa­de i jac­kan.

Om du själv vill använ­da kop­pel för dina råt­tor beror helt på hur myc­ket du kän­ner dig kun­na lita på dem och om dina råt­tor trivs med att ha kop­pel på sig.

Ta aldirg ut dina råt­tor utom­hus innan du kän­ner att du kan lita på dem, och de kän­ner att de kan lita på dig. Det finns ing­et bätt­re sätt att göra sina råt­tor gla­da än en pro­me­nad i det fria.   Johan Lundin 📧

2007-08-27 🕐 19:41

En kommentar om “Ska man ha koppel när man är ute med sina råttor?

  1. Är det nor­malt att mina råt­tor sit­ter nere i BHn på mig hela tiden och väg­rar att kom­ma fram innan de får en puss?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *