Kan råttor tränas att döda?

Kan man trä­na en flock råt­tor att döda stör­re varel­ser, hun­dar, män­ni­skor eller wha­te­ver? Haki-Haki

Råt­tor i vild fajt. Foto: Johan Lun­din

Träna råttor att anfalla

Det är en spän­nan­de frå­ga, jag har ing­en aning om det är möj­ligt. Antag­li­gen går det att trä­na råt­tor att i alla fall bita något eller någon på kom­man­do, som en polishund trä­nas. Men jag tror inte det är möj­ligt att trä­na en råt­ta att föl­ja efter någon eller anfal­la någon som råt­tan är rädd för.

Var går råttans moraliska gräns?

När råt­tor trä­nas till att göra något gör de vad de bli­vit trä­na­de till att göra för att få belö­ning. Belö­ning­en kan vara i form av beröm eller något de kan äta. Jag tror ing­en råt­ta pri­o­ri­te­rar belö­ning­en så myc­ket att de är bered­da att göra något risk­fyllt där de kan ska­da sig själ­va. Om en råt­ta i någon situ­a­tion skul­le pri­o­ri­te­ra att ska­da någon annan för att själv belö­nas har jag ing­en aning om.   Johan Lundin 📧

2009-01-02 🕐 0:34

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *