Transportbur

Det är ing­et mås­te men det kan även vara bra att ha en trans­port­bur till sina råt­tor. En trans­port­bur kan kom­ma till använd­ning när man är ute i träd­går­den, reser, åker till vete­ri­nä­ren eller när man stäl­ler ut sina råt­tor på en råt­tut­ställ­ning. Trans­port­bu­ren får inte vara mind­re än att en råt­ta kan lig­ga rak­lång i den. Det är bra om den har väg­gar av plast så det inte blå­ser eller drar kallt på råt­tor­na. Väl­jer du en bur med gal­ler kan du istäl­let läg­ga en filt över buren. Tänk på att all­tid ha med en vat­ten­flas­ka till råt­tor­na när ni åker någon­stans, spe­ci­ellt på som­ma­ren då råt­tor­na lätt kan bli uttor­ka­de och drab­bas av vär­me­slag. Får inte vat­ten­flas­kan plats kan du läg­ga in någ­ra gurk­bi­tar som råt­tor­na kan få vat­ten ifrån.   Johan Lundin 📧

2007-07-12 🕐 21:06

En kommentar om “Transportbur

  1. Hej! Jag skul­le gär­na vil­ja ha en råt­ta (men jag kom­mer antag­li­gen inte att få en), och jag har en frå­ga angå­en­de buren. Om man har med sig råt­tan på en resa, mås­te man ha en stor bur till den om man är bor­ta ett tag, eller kan den bo i rese­bu­ren?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *