Vad betyder det när en råtta kissar på mig?

Vad bety­der det när en råt­ta kis­sar på mig? Hur får man den rums­ren så den bara utför sina behov i buren? Deni­se

Kis­sar råt­tan bara lite åt gång­en och läm­nar små spår med urin efter sig revir­mar­ke­rar den. Om den där­e­mot kis­sar sto­ra pölar och kanske baj­sar sam­ti­digt är den rädd och stres­sad.

Urin­mar­ke­ring­ar i och utan­för buren går inte att trä­na bort.   Johan Lundin 📧

2007-08-27 🕐 18:58

4 kommentarer om “Vad betyder det när en råtta kissar på mig?

  1. Jag und­rar hur man får råt­tor­na att slu­ta kis­sa när man hål­ler på med dom (tar ut dom ur buren)? Och är det far­ligt om dom får i sej typ en halv cho­klad­bit från en cho­klad­ka­len­der? Mvh Liv

  2. Sara, två måna­der är verk­li­gen för ungt! Det är unge­fär som att en 9 åring ska få en mas­sa barn. (inte bra, eller hur?) En hona ska man vän­ta med att para tills hon är minst över sex-sju måna­der. Ej hel­ler över högst 1,5 år. Pöj­kar kan man knappt vän­ta för länge med. XD Men de ska vara över 10 måna­der, minst! Tänk på vad Johan hela tiden lär ut, han har så rätt i det. Läm­na rått upp­föd­ning­en åt proff­sen. X) // lin­nea

  3. mina råt­tor kis­sar och baj­sar utan­för buren jämt, men vi bru­kar ha dom ute t.ex på sof­fan rätt länge (någ­ra tim­mar) beror det bara på att dom är räd­da och stres­sa­de, för dom känns väl­digt lung­na och gla­da

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *