Vad har min råtta för färg och teckning?

Jag und­rar om du vet vil­ken sort/ras min råt­ta Snut­tis hade. Han såg pre­cis ut som Doris som jag sett på bil­der­na. När han var liten var han teck­nad vit/grå, men allt eftersom han blev äld­re så blev han lju­sa­re och var till sist näs­tan helt vit. Lin­da

Våra tam­råt­tor finns bara av en art, Rat­tus nor­ve­gicus dome­sticus. Men des­sa finns i fle­ra oli­ka fär­ger, teck­ning­ar och päl­s­ty­per. Det finns tom. en vari­ant med annorlun­da pla­ce­ring av öro­nen, dum­bo.

Beskriv­ning­ar för alla svens­ka god­kän­da fär­ger, teck­ning­ar och spe­ci­al­va­ri­an­ter hit­tar du i Svens­ka Rått­säll­ska­pets utställ­nings­stan­dard som finns beskri­ven med bil­der på deras hem­si­da.

Min råt­ta Doris var Sil­ver Black Roan.   Johan Lundin 📧

2007-08-29 🕐 0:55

2 kommentarer om “Vad har min råtta för färg och teckning?

  1. Hej­san! jag tyc­ker att den här sidan är väl­digt proff­sig och jag har fak­tiskt lärt mej mera om råt­tor nu tack­va­re den­na sida , men jag kun­de får­ståss mkt om dem innan ock­så 😉 men jag und­rar vad teck­ning­en på råt­tan heter om den är vit , med fläc­kar i ansik­tet. jag skul­le gär­na ilja ha en sådan tam­råt­ta , men vet inte vad den teck­ning­en heter x) Mvh:Linda

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *