Vad råttorna dricker

Dina råt­tor ska all­tid ha till­gång till en vat­ten­flas­ka med färskt vat­ten. Byt vat­ten var­je dag så slip­per du för­ore­ning­ar. Även om det inte är så far­ligt för dina råt­tor med vat­ten som stått någ­ra dagar så tror jag de upp­skat­tar färskt vat­ten.

För­u­tom vat­ten kan du ock­så bju­da råt­tor­na på ljum­met kof­fe­in­fritt te. Det finns ett spe­ci­ellt sorts rött te som heter Roo­i­bos som är helt kof­fe­in­fritt och sägs kun­na sak­ta ner åld­ran­det och stär­ka immun­för­sva­ret hos råt­tor. Roo­i­bos inne­hål­ler även en hel del nyt­ti­ga ämnen som råt­tor behö­ver och finns i fle­ra oli­ka sma­ker. Tänk bara på att låta teet sval­na till kropps­tem­pe­ra­tur innan du häl­ler det i flas­kan och ha all­tid en flas­ka med vat­ten bred­vid. Råt­tor­na kan även få sma­ka på mjölk, saft och juice m.m. från gla­set när du dric­ker det men det är ing­et de bör dric­ka i sto­ra mäng­der. Där­e­mot tyc­ker jag inte man ska låta sina råt­tor sma­ka på läsk eftersom de lätt får kol­sy­ra i nosen, vil­ket jag har märkt ver­kar kän­nas rik­tigt obe­hag­ligt för en råt­ta.   Johan Lundin 📧

2007-07-12 🕐 20:57

7 kommentarer om “Vad råttorna dricker

 1. Hej!jag ger mina råt­tor alo­e­ve­ra­jouse från mär­ket living­fo­re­ver, dom är blan­ka och fina tror du det är bra?

 2. hej!
  jag har en käns­la av att jag har gett mina råt­tor dålig mat… jag gav dem mat­res­ter av allt möj­ligt! Dem åt det, men sen blev dom kräs­na och om jag “ser­ve­ra­de” dem torr­fo­der dis­sa­de dom maten. jag blej ju för­stås oro­lig av dom skul­le sväl­ta så jag gav dem mat jag själv ätit!

  är det värk­li­gen bra att ge råt­tor torr­fo­der? det ver­kar så närings­fat­tigt!

 3. Hej­san! Min ena råt­ta hal­tar på höger bak­ben. Han är pigg och så för övrigt och äter nor­malt, vad kan det vara som gör att han hal­tar. Kan han ha klämt sig elr. något??
  Sva­ra snabbt tack!

 4. Hej­san!
  Det här är ing­en frå­ga, utan ett litet roligt min­ne av när jag och mina råt­tor och min kom­pis i väs­terås och två av hen­nes råt­tor träf­fa­des.
  Dom triv­des jät­te­bra till­sam­mans och blev genast vän­ner.
  Jag och min kom­pis drack cider (2.25a eller 4.0 minns inte rik­tigt.)
  Så satt vi där och snac­ka­de (förs­ta gång­en vi träf­fa­des)
  Sedan kom­mer hen­nes råt­ta och väl­ter gla­set med cidern i och dric­ker som en gal­ning och skul­le hela tiden ha när vi för­sök­te ta väck det från hen­ne, så bör­jar min ena ock­så att dric­ka sedan när den då var slut så väl­te dom coca gla­set, inte lika gott tyck­te dom dock xD och dom snod­de mas­sa godis och sprang in i buren med :p Jag för­står inte var­för jag inte skaf­fa råt­tor myc­ket tidi­ga­re, det per­fek­ta hus­dju­ret enligt mig! (för mig)<3 😀

 5. Hej, jag ska skaf­fa råt­tor och und­rar om dom kan äta gril­lat-stekt mat???

  Jag und­rar ock­så om det är bra att läg­ga en liten pin­ne i buren som dom kan gna­ga på för jäm­nan???

  Och en frå­ga till…
  Kan man läg­ga strim­lat tid­nings-pap­per som bot­ten???
  Skriv Snart Svar 🙂 MVH Julia 🙂 o.O

 6. mina tre råt­tor äls­kar öl. (sådan mat­te sådan råt­ta)
  jag tyck­te att det va lite kul. men knap­past lämp­ligt att ser­ve­ra dom det.

  sen äls­kar dom även kokt ägg.
  vil­ket känns mer ok. 😛

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *