Vad ska jag göra när min råtta har fått en knöl?

Min ena tam­råt­ta har fått en knöl bre­vid väns­ter tass vid brös­tet. Vi har bara ringt vetri­nä­ren men inte åkt dit. Vetri­nä­ren sa att om hon bör­ja­de må dåligt var det bara att avli­va hen­ne. Vi tror att det är can­cer. Hon har haft det från i bör­jan av som­marn. Sva­ra sna­rast! Elin

Det är dåligt av er vete­ri­när att stäl­la en dia­gnos via tele­fon. Är det tex. en var­böld eller fett­knöl kan hon behö­va behand­las.

Är råt­tan ung och frisk i övrigt kan can­cerknö­lar ope­re­ras, det finns dock all­tid en risk med det­ta och det finns inga garan­ti­er mot att knö­len inte kom­mer till­ba­ka. Väl­jer ni att ta bort knö­len ska det­ta göras så tidigt som möj­ligt. Bero­en­de på hur snabbt knö­len väx­er och hur gam­mal råt­tan är när den får knö­len kan en råt­ta ibland leva hela sitt liv med sin sjuk­dom. Ofta slu­tar det dock tyvärr med att råt­tan behö­ver avli­vas när knö­len bli­vit för stor. Besök en vete­ri­när som du litar på.   Johan Lundin 📧

2007-08-27 🕐 23:13

5 kommentarer om “Vad ska jag göra när min råtta har fått en knöl?

  1. jag har en han­råt­ta på ca 6 måna­der och upp­täck­te nyli­gen en knöl på hal­sen på den, lite på väns­ter side under hakan. den är gans­ka stor men annars har han betett sig, ätit och sovit helt nor­malt. är det­ta verk­li­gen can­cer och vad ska jag göra då jag tviv­lar starkt på att någon vete­ri­när härom­kring kan något om råt­tor?

  2. Men de bor­de väl ändå veta mer än någon som inte är vete­ri­när över­hu­vud­ta­get eller hur?? du kan väl bör­ja där.…

  3. Jag är tret­ton år och har två hon­råt­toe som just fyllt ett år. båda har fått små, rik­tigt smö knö­lar på ryg­gen. De fick det unger­fär sma­ti­digt och ver­kar inte må dåligt av det eller så. Ifall det kos­tar att gå till vete­ri­när så vet jag inte om vi har råd nu när mam­ma är på sjuk­hus. Men jag ska kon­tak­ta en vete­ri­när ändå. Vad kan det vara? Jag tror själv­klart det väsr­ta, Can­cer.. men knö­lar­na är ju så små! Dock söker min bror att de är oran­ga och att det sit­ter fast pap­per i en av dem, fast det kan inte vara säkert.

  4. En av mina rått­poj­kar har en knöl på ryg­gen. Han är pigg för övrigt, men knö­len väx­er snabbt. Han är 1 år och 7månader. Vete­ri­ne­ren säger att han är för gam­mal för att ope­re­ras. Jag vill inte ge upp…
    Ope­re­ra eller inte?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *