Var hittar jag böcker om råttor?

Jag har länge fun­de­rat på att skaf­fa lite rått­säll­skap och för­sö­ker hit­ta bra böc­ker att läsa om råt­tor och sköt­sel av des­sa små liv. Har dock lite pro­blem med att hit­ta aktu­el­la böc­ker över­hu­vud­ta­get, så tänk­te frå­ga om du har någ­ra bra tips? Patrik

Den fan­tas­tis­ka säll­skaps­råt­tan” av Gero­de­an Elle­by är den enda svens­ka rått­bo­ken som jag kan rekom­men­de­ra. Det finns över­hu­vud­ta­get väl­digt lite aktu­ell infor­ma­tion om rått­sköt­sel.   Johan Lundin 📧

2007-08-29 🕐 5:01

3 kommentarer om “Var hittar jag böcker om råttor?

  1. heej kan man ha råt­tor och möss i sam­ma bur?? utan att det blir bråk?? hur många år lever råt­tor som max på ett unge­fär??? hur vet man att det är en råt­ta??

  2. Man kan inte ha möss och råt­tor i sam­ma bur, det är två HELT oli­ka djur. Hur man kän­ner igen en råt­ta är inte så svårt, råt­tor är sto­ra och har en gul­lig lite sträv svans , och möss är små små och har en söt blank svans.

  3. Jag lät min råt­ta träf­fa min kanin idag,
    kani­nen blev jät­te rädd,
    medans råt­tan var nyfi­ken och nosa­de på min kanin (:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *