Varför bråkar mina råttor?

Jag har pre­cis köpt två rått hanar är det så att de ska bråka?För de lixsom gna­gar ser det ut som.Vad ska jag göra? Michel­le

Små bråk får man näs­tan all­tid räk­na med den förs­ta tiden när det blir någon för­änd­ring i floc­ken. Oftast låter det vär­re än det egent­li­gen är när de piper, så länge de inte ska­dar varand­ra eller får någ­ra sår är det bäst att inte göra något alls. Det kom­mer för­mod­li­gen gå över med tiden.

Råt­tor put­sar varand­ra, och män­ni­skor som de tyc­ker om, med tän­der­na. Kanske är det det­ta du upp­fat­tar som att de gna­ger på varand­ra?   Johan Lundin 📧

2007-08-27 🕐 23:38

7 kommentarer om “Varför bråkar mina råttor?

 1. Hej.. Jag har oxå nyss skaf­fat två hanar (som är brö­der) och de ser ut som dom lik­som brå­kar med varand­ra. spec den ena hop­par på den and­ra för de mesta av tiden, vet inte om dom leker men jag är gans­ka fun­der­sam, bör jag skaf­fa en till bur och sära på dom lr ska ja hop­pas att de går över med tiden? (dom är ca; 10 vec­kor, så gans­ka unga än) .. Men har inte sett någ­ra sår lr ngt så de ver­kar nog se mer all­var­ligt ut än vad de är. Tack 🙂

 2. Har ock­så lik­nan­de pro­blem med mina 3 måna­ders hon­råt­tor (har själv haft dom i 2 vec­kor). Bru­kar gå och pra­ta med dom då så att de slu­tar vil­ket fun­ge­rar. Kanske ska jag låta dom vara ifred?! Även när de varit ute i buren ca 2 tim­mar bör­jar de brå­ka med varann, und­rar var­för?? Det är oftast den ena som går på den and­ra, vad kan det bero på?

 3. Nina och Mar­ti­na , det är ett nor­malt beteén­de av råt­tor att ¨sko­jj­brå­ka¨ men dom leker bara.
  Du behö­ver inte göra något.
  Men om den ena blö­der eller du ser att dom biter varand­ra hårt ska du ta ifrån dom från varand­ra och och säga ¨NEJ

 4. mina två råtttor(bröder) brå­kar, dom har haft lite brott­nings­mat­her typ. är det sys­kon­bråk eller är det på all­var? dom tryc­ker ner varand­ra typ och klap­par hän­der­na! typ som en sån­där ”klapp­ram­sa”!

  jag vet vem som är dominantast,(frasse) han har varit på den andra(tasse) rätt ofta på sam­ma dag.

  har inte sätt dom brå­ka innan bara idag. dom är snart 4 måna­der. tack om jag får ett svar!

 5. men sen har den domi­nan­ta råt­tan haft ett bit­mär­ke vid sidan, unge­fär vid axlen, lite läng­re bak

 6. nu har den fått ett mär­ke till där och ett mär­ke vid ansik­tet bakom ögat. fast det ser jag inte om det är bit­mär­ke men det fat­tas en päls tuss där. en gång när jag skul­le ta upp den så pep den och såg på mig som om den hade ont, vad ska jag göra?????????

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *