Varför får jag inget svar?

Jag äls­kar er hem­si­da och har skic­kat många mail men ald­rig fått svar. Det står ju att du, Johan, ska sva­ra så fort du kan. Har du ald­rig tid? Jag skrev ett i bör­jan av som­marn men har inte fått svar. Elin

Roligt att höra att du upp­skat­tar hem­si­dan! Jag ber om ursäkt att jag inte har sva­rat. Det kom­mer in väl­digt många frå­gor och för­slag, vil­ket tyvärr gör att vis­sa för­svin­ner i mäng­den och ibland har jag tyvärr helt enkelt inte tid att sva­ra. För­sök att själv leta upp ditt svar på hem­si­dan, använd dig av sök­funk­tio­nen och kol­la ige­nom tidi­ga­re inskic­ka­de frå­gor för att vara säker på att sva­ret på din frå­ga inte redan finns på hem­si­dan.

Ett tips om du tyc­ker att jag är för seg på att sva­ra är att besö­ka R8forum, där kan du få svar på dina frå­gor direkt.   Johan Lundin 📧

2007-08-26 🕐 19:58

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *