Vitt vin bra för råtthjärtan?

Att vin är bra för hjär­tat gäl­ler inte enbart för män­ni­skor, även hos råt­tor har vinet en skyd­dan­de effekt. Ny forsk­ning visar att det­ta inte enbart gäl­ler för rött vin, även vitt vin är hjärt­skyd­dan­de.


Hyss för­sö­ker kom­ma åt vinet från en vin­på­se. Foto: Johan Lun­din

Antioxidanter bra för hjärtat

Man har länge vetat att antiox­i­dan­ter­na från dru­vans skal, som finns i rött vin, är bra för hjär­tat. Vitt vin inne­hål­ler inte skal från dru­van men forsk­ning med råt­tor visar att även antiox­i­dan­ter­na från dru­vans frukt­kött är skyd­dan­de för hjär­tat vid en hjärt­at­tack.

Om du är råtta, drick med måtta!

I en under­sök­ning utförd av Uni­ver­si­ty of Con­necticut School of Medi­ci­ne gavs råt­tor vitt eller rött vin mot­sva­ran­de två glas om dagen. Fär­re hjärt­ska­dor upp­stod bland des­sa när en hjärt­at­tack sedan fram­kal­la­des. Sam­ma effekt sågs hos råt­tor som gavs sam­ma antiox­i­dan­ter lös­ta i vat­ten, men inte hos råt­tor som drack enbart vat­ten. De posi­ti­va häl­so­ef­fek­ter­na syns bara vid mått­full kon­sum­tion av vin, hur myc­ket det­ta är för en råt­ta är svårt att veta. Man bör där­för inte göra det till en vana att bju­da sina råt­tor på vin.

Framkallade hjärtattacker

Det fram­går inte hur många råt­tors liv som gick åt för den­na forsk­ning. Att dric­ka vin om man är råt­ta är allt­så inte så dumt, så länge du inte är en av råt­tor­na i UCSM:s forsk­ning där hjärt­at­tac­ker fram­kal­las.

Läs hela arti­keln..

Käl­la: SvD

Är alko­hol far­ligt för råt­tor? Läs mer om råt­tor och alko­hol här.   Johan Lundin 📧

2008-10-18 🕐 17:23

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *